Месечни Пакети

Обща Информация

Консултация, индивидуални сесии и скрининг тестове

На консултацията ще бъдат нужни всички медицински изследвания и документи на детето, с които разполагате. Продължителността е 45-60 мин. Цена - 45

Пакетна цена на индивидуална терапевтична сесия с логопед 40 при продължителност на терапевтичната сесия от 45 мин.

Цена на сесия извън месечните пакети - 45

Нужните диагностики, тестове, оценки и обследвания от логопед са включени в месечните пакети и не се заплащат допълнително!

*Всички цени са в български лева

Основен

Посещения веднъж седмично

цена 160 Месечно

Интензивен

Посещения два пъти седмично

цена 320 Месечно