Изградете РАЗБИРАНЕТО на езика на Вашето дете!

Изградете РАЗБИРАНЕТО на езика на Вашето дете!

Езиково-говорно развитие

Разбирането на думите започва много преди възпроизвеждането им. Въпреки трудностите и забавянето на едно дете да проговори, изграждането на значението и смисъла на всяка дума, е пътят към развитие на говора. Като родител можете да подкрепите разбирането на вашето бебе и да изградите солидна основа за използваните в бъдеще думи.

Какво помага на бебетата да разбират смисъла на думите?

Колкото повече говорите за случващото се в момента, толкова по-лесно ще бъде за него да  разбира новите думи.

Поучване е установило, че броят на думите, които 6-месечните бебета разбират е свързан с това колко често те чуват дадена дума отнасяща се до предметите, които виждат в ежедневието си. [1] Това е така, защото децата развиват езика първо чрез своите преживявания - това, което виждат, чуват, вкусват или усещат. Докато бебето ви чува да повтаряте думи отново и отново, то ще започне да свързва думите ви с преживяванията си. Когато се почувства готово то ще започне да казва думите, които разбира.

Говорете за това, което се случва в момента

Първа стъпка към изграждане на разбирането. Обърнете внимание на това, което го интересува и говорете за него. Така ще сте сигурни, че говорите за тук и сега - това, което то вижда и преживява точно в момента. Има няколко прости стратегии, които можете да използвате, за да помогнете на бебето да разбере света около себе си. Това са стратегии, които използваме в програмата ни за родители It Takes Two To Talk® – The Hanen Program® – програма за родители на деца с езиково-говорно забавяне [2]

Стъпка 1. Наблюдавайте, изчакайте и слушайте

Използвайте тази стратегия за да разберете от какво се интересува детето ви и какво иска да ви каже.

 • Застанете лице в лице с него и наблюдавайте - гледа ли тавана, интересува ли го светлината, която идва от прозореца? Така ще рзберете какво точно привлича вниманието му.
 • Изчакайте за да видите дали детето ви изпраща съобщение- поглежда ли ви, усмихва ли се, протяга ли ръце към вас. Отнасяйте се към всяко действие, поглед или изражение така, сякаш се опитва да ви каже нещо.
 • Вслушайте се в звуците, които издава, когато забележи любимата си играчка. Кикоти ли се, когато например големият брат прави смешни физиономии. Отново се отнасяйте към всеки звук така сякаш се опитва да ви каже нещо.

Стъпка 2. Следвайте интереса на детето си, като коментирате това, над което е фокусирано в момента

Когато вече сте използвали стратегията  Наблюдавайте, Изчайкате и Слушайте, за да разберете какво интересува детето, коментирайте точно това. Вместо да му говорите за нещо, което не е свързано със ситуацията, по-ефективно би било да говорите, за нещото, което го интересува точно сега. Ето няколко примера:

 • Ако детето е хипнотизирано от въртящият се вентилатор на тавана, може да кажете : “Това е вентилатор. Вентиалаторът се върти”.
 • Ако детето ви движи ръцете си и се усмихва, когато види брат си, може да кажете : “Ето го големият ти брат, Вики. Здравей, Вики!”. 
 • Ако детето ви отвърне глава, когато го храните, може да кажете: “ Не харесваш този банан, той е твърде мек.”

Стъпка 3. Направете това, което казвате запомнящо се

След като вече знаете, за какво да говорите, се опитайте да го направите запомнящо се за детето. Говорете с кратки, граматически правилни изречения, за това, което се случва в момента.

 • Говорете с пълни изречения. Децата реагират на прозодиката и мелодията на нашите гласове. За тях е по-лесно да я възприемат, когато говорим с пълни изречения. За това се опитайте да отговаряте с кракти гаматически верни изречения, като прибавите ентусиазъм и анимационен тон към гласа си. Например вместо просто да кажете "вентилатор", когато бебето гледа към него, можете да използвате изречението “Това е вентилатор”.
 • Сложете акцент на важните думи. Тук думата, която представлява интерес за детето, в случая "вентилатор" трябва да бъде казана по-тихо или по-силно от останалите думи. Това ще подчертае важната дума.
 • Използвайте жестове. Демонстрирайте значението на думата с жест, изражение на лицето или самият предмет. В тази ситуация може да посочите вентилатора, докато говорите за него.
 • Повтаряйте. Колкото по-често повтаряте важните думи и колкото по-често детето ви ги чува, толкова повече това ще изгражда неговото разбиране за тях. Стремете се да повторите ключовата дума три до пет пъти при взаимодействие - в зависимост, колко детето ви се интересува от това, за което говорите. Например, когато гледате как детето наблюдава вентилатора, може да кажете, “ Това е вентилатор!" (Акцентирайки думата вентилатор и сочейки към него). Ако изчакате и наблюдавате, че то все още гледа към него може да добавите “Вентилаторът ни духа“. Ако детето насочи вниманието си към нещо друго, направете коментар за онова, към което е пренасочило интереса си, като се уверите, че винаги говорите за случващото се в този момент.  

Използвайки тези простички езикови стратегии редовно с вашето бебе или дете, вие ще развивате речникът му с думи, които разбира и ще изграждате основите на произнасянето им, когато детето е готово за това.

Източници:

 1. Bergelson E, Aslin, R.N (2017) Nature and origins of the lexicon in 6-mo-olds. Proc Natl Acad Sci USA 114:12916-12921.
 2. Weitzman, E. It Takes Two to Talk: A Practical Guide for Parents of Children with Language Delays, 5th Edition. Toronto: Hanen Early Language Program, 2017.
 3. Линк към оригиналната статия Build-Your-Baby-s-Understanding--Match-What-You-Say 
Споделете този пост: