Ползите от логопедична терапия

Добрите комуникативни умения са важни за постигането на успех!

Ползите от логопедична терапия

Добрите комуникативни умения са важни за постигането на успех!

Речта е един от най-сложните и уникални процеси в човешката природа. Тя разчита на множество други процеси и системи в тялото, за да се развие по най-оптималния начин. Логопедите са терапевтите, в чийто професионален обхват попадат децата и възрастните с комуникативни, гласови или хранителни нарушения. Това включва правилен говор, използването на езика за социализация и общуване, алтернативни системи за комуникация.

Логопедите работят с хора във възрастовия диапазон от 0 до 100 години и широк кръг диагнози. Логопедичната терапия е ефективна в подпомагането на комуникацията чрез мултисензорни стимулационни техники, в изграждането на социалната комуникация чрез уникално прецизирани лични цели за всеки пациент.

Понякога всичко прилича на игра, но в това е талантът на логопеда – да заобиколи съпротивата от нещо, което детето смята за извънредно трудно, да знае точно кое умение може да подпомогне с избраната от детето игра, да бъде съпричастен към всяко усилие и да дава криле! 

 
Споделете този пост: