Guided Discovery Learning

С помощта на Guided Discovery Learning, хората с интелектуални затруднения подобряват своите мисловни и практически умения при извършването на важна и значима за тях дейност. Тези умения обхващат: правене на предварителен план за действие, следене и (евентуално) коригиране на плана и размишляване върху крайния резултат. Терапевтът, който използва GDL, работи в посока повишаване на гъвкавостта и самостоятелността у клиента.

В рамките на възможностите си, клиентът подобрява влиянието си върху собствения си живот, получава удовлетворение от самостоятелното извършване на дейностите, учи се да взима самостоятелно решения за себе си и подобрява самооценката си