УСЛУГИ

Логопедична Консултация

Запишете се за консултация. Тази първа среща дава възможност на пациента и семейството да се запознаят със средата и екипа, да се направи бърз скрининг на общото развитие, да се определят нуждите и да се дадат насоки за развитие. Работим с деца и възрастни, но специализираме в областта на ранната интервенция и превенцията на комуникативните нарушения, затова с радост консултираме родители на деца в най-ранна възраст, проследяваме маркерите за ранно детско развитие и при необходимост започваме терапия.

consultation_logopedist_Gergana_Beycheva

Логопедична Оценка и Диагностика

Професионалната логопедична диагностика на езиково-говорното развитие е един от ключовите процеси за нашата работа. Установяването на причините и факторите довели до изоставането в развитието или комуникативното нарушение дават основата на терапевтичните интервенции. За осигуряването на професионална диагностика разчитаме на стандартизирани тестове, скрининги, проби и богатия си клиничен опит.

language_assessment_logopedist_Gergana_Beycheva

Логопедични Терапии

Един от основните ни фокуси е да бъдем максимално ефективни в работата си, затова не спираме да се обучаваме в най-добрите логопедични терапевтични практики. Кабинетите ни разполагат с няколко ключови международни програми, които са "златен страндарт" в логопедичната терапия, защото вярваме, че българските семейства и деца заслужават качествени услуги.

Логопедична терапията е обществено значима услуга, която често се оказва един от най-важните фактори в подобряването на качеството на живот на детето и неговото семейство.

language_therapy_logopedist_Gergana_Beycheva
It Takes Two To Talk® The Hanen Center, Canada

Тренинг програма за родители на деца с езиково-говорно забавяне от 0-5год.

полезни статии в блог
Орофациална миофункционална терапия (ОМТ)

Клинична оценка и терапия на миофункционални нарушения при деца и възрастни

полезни статии в блог
Mendability® Sensory Enrichment Therapy™

Програма за сензорно-моторна терапия

полезни статии в блог
Ранна интервенция - 0-3 год.

Терапия за стимулиране на детското развитие и преодоляване на предизвикателства

полезни статии в блог
Програма за развитие на предучилищните умения - 4-7 год.

Терапия на нарушенията на слуховата преработка, фината моторика и разказвателните умения

полезни статии в блог
Онлайн консултации и терапии

Услугата предлага възможности за постигане на терапевтични цели от разстояние

полезни статии в блог
Класически логопедични терапии

Терапии насочена към основните логопедични диагнози

полезни статии в блог
Превенция и терапия на заекването - 2-7 год.

Програма за индиректна терапия на заекването чрез семейно-ориентирания подход

полезни статии в блог

ЕКИП

Гергана Бейчева

(Диагностика, Терапевтични Стратегии & Супервизия)

card-img

Водещ специалист в страната по ранно детско развитие, единствен сертифициран Ханен логопед и обучител за България, сертифициран орофациален миофункционален терапевт.

Красимира Кръстева

(Терапия & Терапевтични Стратегии)

card-img

Специализира в прилагането на ранна детска интервенция и тeрапия, оромоторна терапия при артикулакационни нарушения и генетични синдроми, езиков дефицит и обучителни трудности.

Логопед Гергана Бейчева

Гергана Бейчева

(Диагностика, Терапевтични Стратегии & Супервизия)

Водещ специалист в страната по ранно детско развитие, единствен сертифициран Ханен логопед и обучител за България, сертифициран орофациален миофункционален терапевт.

Логопед Красимира Кръстева

Красимира Кръстева

(Терапия & Терапевтични Стратегии)

Специализира в прилагането на ранна детска интервенция и тeрапия, оромоторна терапия при артикулакационни нарушения и генетични синдроми, езиков дефицит и обучителни трудности.

Партньори

...
...
...
...
...

БЛОГ

ПОСЛЕДНО ОТ БЛОГА

В нашия блог съчетаваме интересна и полезна информация за родители на деца с късно проговаряне, информация за различни нарушения, както и конкретни стратегии, с които да подпомогнете езиково-говорното развитие, социалните умения, комуникацията и критичното мислене.

Посети Блога