Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO- OP) е научен подход, който е разработен в Канада и прилаган в световен мащаб. Това е клиент-центриран терапевтичен подход за хора, които изпитват затруднения при извършване на важни и значими за тях ежедневни дейности. CO-OP се основава на теория за двигателно учене, когнитивна теория на ученето и действия, ориентирани към решение на ежедневните проблеми. Детето или възрастният се научават да измислят решения (стратегии) ​​за дейности, които той/тя иска да извършва. Той/тя придобива по-добри двигателни и когнитивни умения, умее по-добре да оформя предварителен план за действие и става по-способен в използването на различни стратегии. Това позволява на детето или възрастният да прилага наученото в множество ежедневни ситуации и по този начин възможността за приобщаване (вкъщи, в училище, на работа и в свободно време) се увеличава. CO-OP се фокусира върху качествено изпълнение на дадена дейност 

Научни публикации споделят положителен ефект при следните целеви групи: деца с нарушения в координацията (DCD), ADHD, възрастни с придобита мозъчна травма и др