Клиничен опит

Клиничният опит на специалиста логопед е от решаващо значение за успешното терапевтиране на комплексните и специфични случаи, които изискват отлично познаване на връзките между процесите в тялото ни, които влияят върху формирането на речта, нейното развитие или въстановяване. Подходът ни е холистичен, разглеждащ цялото тяло, защото езиково-говорното развитие е висш процес, който не случайно се развива само у хората и е като върха на айсберга, разчитайки на множество други процеси, системи и ограни. 

През последните няколко години практиката се специализира в диагностиката и терапията на орофациалните миофункционалните нарушения и още по-специално в превенцията на тези нарушения в ранна детска възраст (0-5г.), тъй като много често сме сред първите специалисти, които откриват патологични изменения в меките тъкани като анкилоглосия (къса юздичка на езика и/или устната), започнали патологични изменения в лицево-челюстното развитие, нарушения на дишането, нарушения на съня, нарушения на вниманието и концентрацията, говорна патология, неуспешно кърмене, рефлукс, хранителни затруднения, орално-моторни затруднения и още, и още... Превенцията и терапията на всички тези симптоми се осъществява с екипни усилия в партньорство с множество други специалисти от различни специалности, с които през годините създадохме професионална комуникация. 

Втората насока, в която специализираме е ранната логопедична интервенция при късно и трудно проговарящи деца. Една от любимите ни възрастови групи са децата между 1,5 и 3,0 год. Всяко от тези деца има комплексни нужди - от трудности с изкачването на стълби, през трудности да пие самостоятелно от чаша, през закъсняващи когнитивни умения, ниски нива на саморегулация до изключително ограничен речник и хаотична игра. Често ни питат какво точно правим с толкова малки деца? Ами учим ги, простичко, стъпка по стъпка, на всичко, което трябва да умеят, за да не пропускат сензитивни периоди и да развият максимално потенциала си. Нека сме по-конкретни - как се събуват обувки, как се духат сапунени балони, как се изплезваме, как и кога може да комбинираме две думи във фраза, как се държи лъжица, как се казват животните, как да играем с другите, как се учи азбуката, как се реже с ножица, как се прави кула ... всички тези умения са градивните частици на един успешно социализиран човек, самостоятелен, учещ и справящ се.

С типично развиващи се деца е доста лесно тези цели да бъдат постигнати. С децата, обаче, които изпитват трудности в развитието, се изискват доста специфични, алтернативни и изобретателни методи за постигане на същите цели. Нашата сила е точно тук, познаваме всяко умение в детайли и можем да го раздробим на множество малки стъпки, знаем точните възрастови моменти на поява на определено умение и кога то закъснява, можем да ви подготвим като родители за какво да следите и какво да очаквате, какво да развивате.