Клиничен Опит

Здравейте! Казвам се Гергана Бейчева и съм логопед. Това е моето призвание, работата с деца е нещото, което правя най-добре, затова се развивам в професията от 2012г. Първо в социалната сфера, където се срещнах с тежки и предизвикателни случаи, а от 2014г. в собствена частна практика с още по-интересни и разнородни случаи. Клиничният ми опит обхваща широка възрастова и диагностична група.

Областите, в които специализирам

  • Ранната интервенция при езиково-говорни нарушения (0-3 год.)
  • Орофациалната миофункционална терапия (4+)
  • Дизартрия, Диспраксия, Церебрална парализа
  • Аутизъм
  • Артикулационни и Фонологични нарушения
  • Обучителни трудности и Дислексия
  • Заекване