Оценка и диагностика

 

 

Професионалната логопедична диагностика е ключов момент за успешната терапия на комуникативните нарушения. В зависимост от възрастта и общото състояние на детето в диагностичния процес включвам различни проби, скрининги или стандартизирани тестове, които обследват основните области на детското развитие:

  • Зрение и слух
  • Моторен контрол и координация
  • Езиково-говорни умения и комуникация
  • Социални и поведенчески умения
  • Когнитивни и академични умения

Препоръчително е да носите със себе си всички медицински документи и становища, свързани със състоянието на детето, с които разполагате