Консултация

Ако имате въпроси или притеснения за речевото развитие на детето Ви, най-предпочитаният и бърз начин да си запазите час за консултация с логопед е през онлайн календара по-долу или по телефона.

Първото Ви посещение, в рамките на 45 минути, е напълно безплатно!

Това е част от моята професионална философия! Вярвам, че всяко дете има право да получи професионална подкрепа и съвет, без това да зависи от финансовия ресурс на родителите. Идеята е, колкото се може по-рано семействата на деца с някакъв комуникативен проблем да могат да достигнат до съветите на логопед. Моят опит показва, че безплатната консултация е особено ценна за родители, които се колебаят около въпроса дали това, което детето прави или не успява да направи е част от нормалното детско развитие или има нужда от допълнителна подкрепа. Това е времето, в което се запознаваме и можем да поговорим за всичко, което Ви интересува. Важно е да знаете, че консултацията не е моментът за поставяне на диагноза. Диагностичният процес изисква допълнително време и процедури.