Ползите от логопедична терапия

Ползите от логопедична терапия

Добрите комуникативни умения са важни за постигането на успех!

Ползите от логопедична терапия

Добрите комуникативни умения са важни за постигането на успех!

Речта е един от най-сложните и уникални процеси в човешката природа. Тя разчита на множество други процеси и системи в тялото, за да се развие по най-оптималния начин. Логопедите са терапевтите, в чийто професионален обхват попадат децата и възрастните с комуникативни, гласови или хранителни нарушения. Това включва правилен говор, използването на езика за социализация и общуване, алтернативни системи за комуникация.

Логопедите работят с хора във възрастовия диапазон от 0 до 100 години и широк кръг диагнози. Логопедичната терапия е ефективна в подпомагането на комуникацията чрез мултисензорни стимулационни техники, в изграждането на социалната комуникация чрез уникално прецизирани лични цели за всеки пациент.

Понякога всичко прилича на игра, но в това е талантът на логопеда – да заобиколи съпротивата от нещо, което детето смята за извънредно трудно, да знае точно кое умение може да подпомогне с избраната от детето игра, да бъде съпричастен към всяко усилие и да дава криле! 

 
Споделете този пост: