Какво е комуникация?

Какво е комуникация?

Езиково-говорно развитие

Какво е комуникация?

За да помогнете на детето си да развие своите речеви умения е важно първо да направите разлика между категориите говор, език и комуникация. Накратко…

Какво е Говор?
Когато ние логопедите говорим за говор имаме предвид три неща: Артикулация (детето има способността да изговаря отделните звукове на съответния език), Плавност (продуцира говор с подходящ ритъм) и Глас (детето демонстрира подходящи за възрастта и пола си гласови качества).

Какво е Език?
Докато Говорът е физическата, моторната способност да говорим, то Езикът е управлявана от правила система от символи, използвана за предаване на съобщения. Символите на езика могат да са думите, но може да имаме език и без говор! Например жестомимичният език, при който символите са жестовете.

Какво е Комуникация (Общуване)?
Комуникацията е процесът на предаване на съобщение или на определено значение между най-малко двама души! За комуникацията не е нужен непременно говор или участниците да говорят един и същ език! Може да си общувате, например, невербално с непознат, който говори напълно различен език от вас и все пак това да не ви попречи да споделите някаква част от мислите си!

Важността на това да разберете Вашето дете със закъсняваща реч
Ако имате дете с речево забавяне, толкова много искате то да ГОВОРИ. Разбира се, че искате! Желанието на всеки родител е детето му да говори като всички останали деца на неговата възраст и ако това не се случва е много болезнено. И ще направите всичко по силите си, за му помогнете.

Но при децата с речево забавяне, особено във възрастта 1-3 години, първата стъпка, за да помогнете на детето да проговори често няма нищо общо със самия говор. По-скоро първо искаме да разберем как то общува с Вас и чак след това да преобразуваме тази комуникация в ГОВОР. Важно е за вас като родители да се научите да разпознавате тези моменти на комуникация, когато детето ви общува с вас. Често се получава така, че в желанието си да доловим дори малък знак на ГОВОР всъщност да пропускаме многото и различни начини, по които детето се опитва да комуникира с нас. Прекалено често в практиката ми се срещам с родители или близки на деца с комуникативни проблеми, които не желаят да общуват с децата си по друг начин освен чрез речта или ако са принудени си личи разочарованието ми, което е объркващо и тъжно в разбиранията на самото дете. В крайна сметка то прави всичко по силите си, за да общува с близките си, но също разбира, че това не е достатъчно за тях и от него се иска да ГОВОРИ…… с думи. Тук границата е много тънка и някой може да оспори, че от друга страна, ако се примирим с нивото на общуване на детето, как ще го насърчим да започне да използва речта си за комуникация? Ами затова са терапевтите, нашата роля е да позиционираме Детето в центъра на терапията и да моделираме поведението на хората около него по най-подходящия начин. Балансът е всичко – може да е клише, но си е истина! Границата за всяко семейство е различна, но добрият терапевт знае как да я намери!

Как изглежда Невербалната Комуникация ?
Сигурно сте го чували и преди: „Общуването е 93% невербално“. Дали статистиката е точно такава ще ми е трудно да докажа, но фактът е да, по-голяма част от общуването ни наистина е невербално. Това отново води към факта, че малкият човек общува с вас, дори да не използва думи. И как все пак изглежда това?

 
  • Очен контакт или поглеждане. Детето може да поглежда към предмети, които са извън обхвата му на достигане с ръка, с което да изрази желанието си да играе с тях.
  • Посочване на предмети, за да покаже интерес. Детето може да посочва, за да индикира, че се интересува от нещо.
  • Лицева експресия. Всички ние използваме мимиката си, за да изразим чувствата си пред другите. Дете, което е щастливо ще има съвършено различна експресия от такова, което е ядосано, сърдито, изплашено и т.н.
  • Език на тялото / Движения. Това е толкова ВАЖНО! Децата с речево забавяне използват различни движения на тялото, когато се опитват да общуват.
  • Жестове. В допълнение на посочването, детето може да използва и други жестове, за да се опитва да общува с вас. Например с жестове да ви покаже, че е жадно или че иска определен предмет.
  • Интонация. Дори когато детето използва като че ли несъществуващи думи, интонацията, ударението може да ни подскажат какво точно се опитва да ни каже.
  • Хленчене, мърморене и други неречеви звуци. Често децата с речево забавяне ще използват комбинация от тези звуци и друга невербална комуникация, за да се изразят. Тонът на тези звуци, както споменах по-горе, може да ви помогнат да разберете целта на тази комуникация.
Наблюдавайте детето си за сигналите на общуване
   Сега след като имате добра представа за това как изглежда невербалната комуникация, това което трябва да правите е да се опитвате да не пропускате или да игнорирате сигналите на вашето дете, чрез които то се опитва да общува с вас или другите. Бъдете наблюдателни и откликвайте дори на малките опити. Следете блога ми за още съвети как да точно да отговаряте на тези опити по най-добрия начин.
Споделете този пост: