Идея №7 от „Направете обясненията част от ежедневието си“

Идея №7 от „Направете обясненията част от ежедневието си“

52 идеи за цялата година

Чудесен момент за развитие на критичното мислене на малкото дете е разходката по улицата. Там винаги нещо се случва и има толкова много неща, за който да си поговорите и да размишлявате. Окуражете детето да ви обяснява неща, например, „Защо според теб хората са сложили ограда тук?“ или “ Защо ли тези цветя така са клюмнали?“, „Защо според теб на това кръстовище има светофар, а на другото няма?“

„Направете обясненията част от ежедневието си“

Говорете с децата за причините поради, които определени неща се случват. Окуражете ги да използват знанията, които те самите имат, за да обясняват и разнищват разни проблеми, както и да правят заключения. Децата, които има изградени добри умения да разбират и да говарят за връзката между действията и събитията, между причините и следствията, развиват по-добри умения за четене и разбиране и са по-добре подготвени за училище!

 
Споделете този пост: