Идея №12 от „Следвайте детето в разговора“

Идея №12 от „Следвайте детето в разговора“

52 идеи за цялата година

Помолете детето да даде обяснение на действията или чувствата на герой от приказка, която четете. Например, „Принцесата не иска да стане от леглото си и да излезе от стаята си. Как според теб се чувства тя? Защо мислиш така?“

Може да използвате всяка история и да поговорите за причините, които карат героите да направят нещо или за начина, по които се чувстват. Дайте възможност на детето да се опита да се постави на мястото на героя.

„Следвайте детето в разговора“

Обръщайте внимание на ситуациите, в които детето проявява естествен интерес и се опитайте да започнете разговор по тази тема. Децата ангажират мисленето си много повече в теми, които те самите са започнали, а вие можете да им помогнете да развият езиковите си способности, да разширят интереса и търсенето на отговори. Следвайте детето и превърнете ситуацията в разговор!

Споделете този пост: