Да растем умни - 52 идеи за цялата година!

Да растем умни - 52 идеи за цялата година!

Съвети за родители на деца от 4 до 7 години

Да растем умни – 52 идеи за цялата година!

Рубриката е насочена към развитие на езика, грамотността и критичното мислене на децата в предучилищна възраст.

Какво е критично мислене?

Критичното мислене се случва, когато децата разчитат на тяхното
текущо знание и опит, както и на техните умения за решаване на проблеми, за да правят неща като:

  • Сравнения и изводи
  • Обяснения защо се случват нещата
  • Оценка на идея и формиране на мнение
  • Разбиране на перспективата на другия
  • Предвиждане какво може да се случи в бъдещето
  • Взимане на творчески решения

Децата започват да развиват критичното си мислене от много ранна възраст, а ние като родители можем активно да участваме в този процес. Интересна е връзката между критичното мислене и развитието на езиковите способности. Тези два процеса се развиват един друг и са в непрекъсната симбиоза – голяма част от мисленето ни се развива на база получената чрез езика информация и обратно, това, което мислим, трябва да го облечем в думи, за да го споделим с другите. Развивайки критично си мислене децата са предизвикани да използват по-сложни езикови конструкции с думи като „защото“, изрази като „ако…тогава“, различни глаголни времена. От друга страна, четенето на книга, например, би било само едно празно произнасяне на звукове без способността ни да мислим критично и да „четем между редовете“, да разбираме връзките и смисъла на прочетеното, да можем да сравняваме новата информация с нашия личен опит и да си вадим изводи – всичко това едновременно изисква и развива критичното мислене и езика. Започването на градина или училище е не леко предизвикателство пред детето, а развитието на езиковите умения е от ключово значение за успеха. Предвидила съм месечна тема и всяка седмица ще ви предлагам практични съвети как да обогатявате  и развивате детето си точно в тази област, докато сте заедно вкъщи и се занимавате с ежедневните си задачи. Предложенията ми ще се фокусират върху подпомагането на родителите да окуражат и предизвикат критичното мислене на децата си, докато разговарят или правят заедно нещо от ежедевието си!

Споделете този пост: