Mendability® Sensory Enrichment Therapy™

Mendability® е името на онлайн портала, през който можете да се включите в програмата за сензорна терапия Sensory Enrichment Therapy™ - клинично валидиран терапевтичен протокол. Програмата стъпва върху изследвания в областта на мозъчната невропластичност, сензорната преработка и обогатяването на средата със сензорни стимули, чрез които се достига до подобрено мозъчно функциониране. Благодарение на онлайн портала, следването на програмата е изключително лесно и добре организирано, а изпълнението на всяка дейност е демонстрирано с видео. Sensory Enrichment Therapy™ се изпълнява вкъщи, веднъж или два пъти на ден, с простички материали, които са леснодостъпни за всяко семейство. 

Всеки пациент има свой профил в Mendability®, където може да следи прогреса си и заедно с терапевта да залага целите си. За започването на програмата е необходимо попълването на детайлен въпросник, създаващ профил на пациента, за да бъдат индивидуализирани упражненията. Sensory Enrichment Therapy™ е подходяща и развиваща програма за всяка възраст. Тя не е насочена към придобиване на конкретно умение, а подготвя мозъка за придобиването на такова, като промотира изграждането на нови невронни пътища, подобрява ученето, задейства механизми на мозъчна пластичност, увеличава усещането за забавление и радост, предоставя нови сензорни стимули. 

Sensory Enrichment Therapy™ започва като сензорно стимулираща среда за типично развиващи се деца, но след първите научни проучвания при деца със Синдром на Пиер Робин, след това и при деца с Аутизъм, се доказват и терапевтичните качества на програмата. Сега тя се използва за стимулитане на деца, подрастващи и възрастни с разнородни диагнози, включително езиково-говорни нарушения, дислексия, аутизъм, умствена изостаналост, хиперактивност, мозъчни травми и др.

Нашите сетива осигуряват информация, която постъпва към мозъка ни, така той трупа опит, развива се и учи. Колкото повече сетивен опит натрупва детето, толкова повече невронни връзки създава, които се обединяват в невронни гнезда, а когато тези гнезда се свържат, се създава невронна мрежа. Sensory Enrichment Therapy™ развива слабите звена в тази мрежа, като задължително комбинира стимулирането на поне две сетива едновременно. Не по-малко важно е и времето за почивка, когато всъщност се случва усвояването на новите знания, избягването на стреса, физическите упражнения, сънят и храненето. От 2017 година деца с различни диагнози от нашата практика комбинират логопедичната си терапия със сензорната програма и най-осезаем положителен резултат получаваме в областите сън, концентрация, моторен контрол, разбиране и себерегулация на емоционалните изблици.

В програмата могат да се включат и деца, който не са пациенти на нашата терапевтична практика. 

За повече информация, можете да посетите сайта на Mendability® www.mendability.com