Класически логопедични терапии

Орално-моторна терапия – във фокуса на тази терапия е развитието и усъвършенстването на движението и тонуса на мускулите необходими за точната продукцията на
говорните звукове, както и при хранене. Тези орално-моторни механизми включват сила, движение, координация и ст
абилност на устните, бузите, езика и челюстта. Уменията за отпиване/отхапване, дъвкане и преглъщане също са част от общата оценка и терапия. Това са базови умения, които ако са нарушени или въобще не са достъпни за изпълнение от детето, то това се отразява качествено както храненето, така и н
а артикулацията. Орално-моторната терапия може да започне да се прилага още от най-ранна кърмаческа възраст.

Езиково – говорна терапия – Тази терапия е многостранна и индивидуална, според нуждите на детето. Тя развива както говора, така и езиковите и комуникативни способности на детето. Ако смятате, че детето Ви не се справя толкова добре в сравнение с връстниците си, то консултацията с логопед е една от първите стъпки, който трябва да направите.
Подпомагането от логопед може да бъде от изключителна полза за детето. Сесиите от езиково-говорната
терапия приличат на игра и ангажират детето с интересни и занимателни задачи, които обаче имат специфично въздействие и целта им е да направят детето уверен говорител и да развият максимално неговия потенциал. Научните изследвания показват, че колкото по-рано децата получат адекватна професионална подкрепа, толкова по-лесно и по-бързо препятствията могат да бъдат преодолени, а бъдещите
постиженията в училище по-високи, тъй като има пряка връзка между ранното детско развитие и академичните постижения.  

Специфични логопедични терапии при различни нарушения –Заекване, Дислексия, Диспраксия, Детска церебрална парализа, Хиперактивност, Аутизъм, Нарушена сензорна преработка, Цепнатини на устната и/или небцето (Доверен логопед на Асоциация „АЛА“ – Пловдив), Интелектуални затруднения, Мозъчни травми.